Informācijas vienības, informācijas kodēšana un pārraide

trešdiena, 2009. gada 2. septembris
Mērķis - iepazīties ar informācijas mērvienībām, informācijas kodēšanas principiem un datu pārraidi.

Informācijas kodēšanas pamatprincipi

Morzes ābece (lietoja telegrāfā) - katrai rakstzīmei atbilda kods ar noteiktu  . - kombināciju. 
Pupiņu valoda - kas to lietoja?

     

Informācijas vienības

Informācijas vienība - lieto kā informācijas mēru (izsaka informācijas apjomu).

Pamatvienība - 1 bits ( 1 vai 0).

Baits (B)
1B = 23 biti = 8 biti

Kilobaits (KB)
1KB = 210 baiti = 1024 baiti
1 lpp teksta A4 lapā, 12pt - 2KB
Cik KB aizņems 17 lpp. standarta teksta?
Megabaits (MB)
1 MB = 210 KB = 1024 KB
disketē - 1,44MB; CD-ROM 650 - 700 MB
Cik disketēs ietilps 850 lpp. romāns?
Gigabaits (GB)
1GB = 210 MB= 1024 MB
DVD - 4,3 GB; HDD - šobrīd no 40 - 250 GB
Cik CD-ROM var ietilpināt 1 DVD?
Terabaits (TB)
1TB = 210 GB = 1024 GB
1TB - 5 HDD katrs ar ietilpību 200GB
Cik lpp. A4 teksta?

Informācijas pārraides ātrums

1Kb/s
1Kb/s =1024 B/s (biti sekundē)

1KB/s
1KB/s = 1024 B/s (baiti sekundē) = 8* 1024 B/s
Modems: 33-56Kb/s
1Mb/s
Datu pārraides ātrums, ko mēra ar pārraidīto megabitu skaitu sekundē.
i-TV: > 400 Kb/s
1MB/s
Datu pārraides ātrums, ko mēra ar pārraidīto megabaitu skaitu sekundē.
Lok.tīklā: 10 - 1000 Mb/s
1GB/s
Datu pārraides ātrums, ko mēra ar pārraidīto gigabaitu skaitu sekundē.


Informācijas kodēšana un pārraide


Informācijas kodēšana - informācijas pārveidošana lietošanai datorā (binārajā kodā - procesors strādā ar bināro informāciju).

DEC
Izvērsta decimālā skaitļa
 summa ar 2n
BIN
Spuldzīšu binārais kods
Impulsu binārais kods
37
37 =32 + 4 + 1 =1*25+0*24+0*23+1*22+0*21+1*20
100101
*

Informācijas dekodēšana - informācijas pārveidošana cilvēkam saprotamā veidā (no binārās uz decimālo vai tekstuālo, grafisko, utt.)

BIN
Spuldzīšu binārais kods
Impulsu binārais kods
Binārais kods pārveidots ar 2n summu uz decimālo
DEC
1011
* *
1*23+0*22+1*21+1*20 = 8 +0 + 2 + 1 = 11
11

Īsākam informācijas pierakstam tiek  lietotas arī oktālā un heksadecimālās skaitļu pieraksta sistēmas. Oktālajā ir skaitļi 0,1,2,3,4,5,6,7, bet heksadecimālajā 0 līdz 9 un burti A, B, C, D, E un F, kur F atbilst decimālās sistēmas skaitlim 15.
Par šiem jautājumiem var lasīt arī LIIS datorzinību pamatos - atbilstošā materiāla vietne ir šeit.
Informācijas pārraide - informācijas (datu) pārsūtīšana no vienas vietas uz citu
Datu pārraides ātrums - raksturo laika vienībā pārsūtīto datu apjomu. Mērvienības - Kb/s (Kbps), KB/s (KBps), Mb/s (Mbps), MB/s (MBps), Gb/s (Gbps), GB/s (GBps).
Datu pārraides ātrumi atkarībā no Internet pieslēguma veida (minētās vērtības gan ir visai aptuvenas):
  • ar modemu  - 14,4 Kb/s līdz 56 Kb/s (115 Kb/s);
  • DSL, ADSL un ADSL2+ līnijās - 128 Kb/s līdz pat 10 Mb/s;
  • radiopieslēgumos - 128 Kb/s līdz pat 100 Mb/s;
  • optiskajās līnijās - līdz pat Gb/s un vairāk

Informācijas vienības, informācijas kodēšana un pārraide (FS) - materiāls par minētajiem jautājumiem apkopots tabulās, pievienotas ilustrācijas, paskaidrojumi un saites.

Papildu informāciju var iegūt ECDL materiālos, Latvija@Pasaule vai LIIS DZP (Datorzinību pamati), kā arī meklētājos, pameklējot, piemēram, prezentācijas.

Dažādi materiāli par stundas tēmu
Teksta kodēšana un kodu tabulas:

Skaņas kodēšana
  • Wikipedia par skaņas kodēšanu - saite
  • par bitreitiem - saite;
  • Beads (Applet Demos, Lab, u.c.) - saite;
Uzdevumi

Attēls par mūzikas kodēšanu:

Attēlu kodēšana
  • LIIS materiāls - saite;
  • Kāda zīme iekodēta šajā attēlā?
 Interesanti par kodēšanu (En) - saite apskatei.

Šeit materiāls par jpg attēlu kodēšanas niansēm (En) - saite apskatei un lasīšanai.

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika