'cookieChoices = {};'

12.kl. Programmatūras izstrāde

piektdiena, 2010. gada 3. septembris
Ada Lavleisa - pirmā programmētāja!
Jēdzieni:
 • programmēšana;
 • programmēšanas tehnoloģija;
 • programmēšanas valoda;
 • lineārā programmēšana;
 • funkcionālā programmēšana;
 • objektorientēta programmēšana;
 • strukturālā programmēšana.
 Uzdevumi:
 • internetā atrast informāciju par minētajiem jēdzieniem;
 • atrast informāciju par programmu izstrādes posmiem (etapiem);
 • atrast informāciju par dažādām programmēšanas valodām;
 • izveidot domu karti par programmēšanas valodām
Noderīga prezentācija par algoritmiem (arī par programmu  izstrādes etapiem) - saite apskatei.     Aptauja par datoru un Internet lietošanu mājās

     otrdiena, 2010. gada 31. augusts
     Sveicināti! Veiksmīgu, radošu un interesantu 2010./2011.m.g.! Lai izdodas apgūt arvien jaunus un noderīgus IKT pielietojumus tā, lai tie atvieglo un paātrina Jums nepieciešamo uzdevumu izpildi! IKT, tātad arī datori, mobilie tālruņi, digitālie fotoaparāti, u.tml. un to lietojums Interneta vidē ir tikai mūsu darba instrumenti un tiem ir jākalpo mums! Jo labāk apgūsim IKT pielietojumu iespējas, jo vairāk un ātrāk varēsim paveikt un, kas gan to lai zina, varbūt labāk dzīvosim!

     Jaunā mācību gada sākumā iespējams piedalīsimies nelielā aptaujā par datoru un Interneta lietošanu mājās! Papētīsim, kā un cik lietderīgi to visu lietojam. Būsim atsaucīgi un aktīvi!


     Lūk, šeit dati no pirmajiem 3 jautājumiem!

     Statistika