Par Datoriku

pirmdiena, 2009. gada 31. augusts
Šeit neliela prezentācija ieskatam par datoriku. Prezentācijā ieskicēti galvenie datorikas (dažreiz ar datoriku saprot IKT kopumā) virzieni, dotas dažas saites papildu informācijas ieguvei. Informāciju var meklēt tiešsaistes enciklopēdijās, piemēram, Wikipedia vai Britanica.

1 komentāri:

villagetalkies teica...

Great information!!! Thanks for your wonderful informative blog.
Village Talkies a top-quality professional corporate video production company in Bangalore and also best explainer video company in Bangalore & animation video makers in Bangalore, Chennai, India & Maryland, Baltimore, USA provides Corporate & Brand films, Promotional, Marketing videos & Training videos, Product demo videos, Employee videos, Product video explainers, eLearning videos, 2d Animation, 3d Animation, Motion Graphics, Whiteboard Explainer videos Client Testimonial Videos, Video Presentation and more for all start-ups, industries, and corporate companies. From scripting to corporate video production services, explainer & 3d, 2d animation video production , our solutions are customized to your budget, timeline, and to meet the company goals and objectives. As a best video production company in Bangalore, we produce quality and creative videos to our clients.

Ierakstīt komentāru

Statistika