12.kl. " Masīvi. Viendimensiju un divdimensiju masīvi."

ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris
Masīvs pēc savas būtības atgādina tabulu, masīva elementi tabulā būtu šūnas, elementa vērtība - šūnas vērtība. Principā masīvu var salīdzināt arī ar K.Barona Dainu skapi vai kaut ko līdzīgu.
Lūk, kas par masīviem teikts Wikipedia: "Datu masīvs vai masīvs - sakārtota datu struktūra, kas sastāv no viena tipa elementiem, kurus identificē ar indeksu vai indeksu kopu. Indekss var būt vesels skaitlis vai simbolu rinda (šajā gadījumā masīvu sauc par asociatīvo). Ja masīva elementam ir pakārtots viens indekss, tad tādu sauc par viendimensijas masīvu; ar diviem indeksiem - par divdimensiju masīvu. Retāk ir sastopami trīs un vairāku dimensiju masīvi. Masīvi ir visizplatītākā datu struktūra, un to atbalsta vairums programmēšanas valodu."
Praksē lieto viendimensiju, divdimensiju un 3D masīvus - skat. attēlu. Visvienkāršākie ir viendimensiju masīvi - piemēram, kāda lieluma vērtības.

Masīvus ilustrē šāds attēls:

Skaitļu masīvs ilustrācijā:
Arī šis ir savdabīgs masīvs:

Divdimensiju masīvu var ilustrēt arī ar LED masīvu - skat.attēlu (Vai nav līdzīgs spēles "Kartupelis" laukam?):


Te vēl kāds neparastāks divdimensiju masīvs - http://files.ncas.org/ufosymposium/p229shapes.jpg ., bet šeit - 2D matrica (masīvs) praktiskā pielietojumā!

Kā masīvus definē un lieto Visual Basic?

Statiski masīvi:
  • deklarē - Dim StaticArray(1 To 10) As Long;
  • nevar mainīt izmēru un vērtības!
Dinamiski masīvi (Skat. šo vietni!):
  • deklarē:
  • ---- Dim DynamicArray() As Long
  • ---- ReDim DynamicArray(1 To 10)
  • var mainīt izmēru, nevar mainīt datu tipu!
Piemēri masīvu deklarēšanai:
  • Public numbers(5) As Integer vai Dim numbers (1 To 6 ) As Integer - viendimensiju masīva deklarēšana;
  • Dim AvgMarks ( 50, 50) vai Dim Marks ( 101 To 200, 1 To 100) - divdimensiju masīva deklarēšana;
  • Dim Details( 101 To 200, 1 To 100, 1 To 100) 3D masīva deklarēšana.

Noderīgas saites:

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika