10.kl. (2h) "Drošības un ergonomikas jautājumi. Intelektuālais īpašums, personas datu aizsardzība un programmatūras lietošanas noteikumi."

otrdiena, 2010. gada 4. maijs
1.tēma: "Drošības tehnikas noteikumi darbā ar datoru un tā perifērijas ierīcēm. Faktori, kas var apdraudēt datoru un datus. Veselīga darba vide un darba režīms. Apkārtējās vides saudzēšanas pasākumi, strādājot ar datoru."

2.tēma: "Intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzība. Programmatūras un lietotāja licenču izmantošanas noteikumi, autortiesības, drošības un juridiskie aspekti, kas saistīti ar programmu un datu kopēšanu, koplietošanu, aizdošanu un izplatīšanu."

Ar tēmā minētajiem jautājumiem skolēni ir iepazinušies jau pamatskolā, kā arī 10.klasē mācību gada sākumā, tādēļ šoreiz ieteicams izmantot grupu darbu - pirmajā daļā (1.stunda) grupas meklē informāciju un sagatavo nepieciešamos materiālus prezentāciju daļai (2.stunda). Uzdevumus grupā sadala paši grupas dalībnieki. Katrā grupā jābūt 3 - 6 dalībnieki.

Darba grupas un to uzdevumi 1.stundai:

Grupa  Uzdevumi
Drošības tehnika un datu drošība
 • Tēma: "Drošības tehnikas noteikumi darbā ar datoru un tā perifērijas ierīcēm. Faktori, kas var apdraudēt datoru un datus."
 • Izveidot ideju karti par drošības tehnikas jautājumiem.
 • Izveidot ideju karti par datoru un datu drošības jautājumiem.
 • Sagatavot prezentāciju par savas darba grupas tēmu (jābāzē uz izveidotajām ideju kartēm).
Ergonomika un vide
 • Tēma: "Veselīga darba vide un darba režīms. Apkārtējās vides saudzēšanas pasākumi, strādājot ar datoru."
 • Izveidot ideju karti par ergonomikas jautājumiem.
 • Izveidot ideju karti par apkārtējās vides saudzēšanu.
 • Sagatavot prezentāciju par savas darba grupas tēmu (jābāzē uz izveidotajām ideju kartēm).
Intelektuālais īpašums un personas dati
 • Tēma "Intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzība."
 • Izveidot ideju karti par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem.
 • Izveidot ideju karti par personas datu aizsardzību.
 • Sagatavot prezentāciju par savas darba grupas tēmu (jābāzē uz izveidotajām ideju kartēm).
Programmatūras lietošanas noteikumi
 •  Tēma "Programmatūras un lietotāja licenču izmantošanas noteikumi, autortiesības, drošības un juridiskie aspekti, kas saistīti ar programmu un datu kopēšanu, koplietošanu, aizdošanu un izplatīšanu."
 • Izveidot ideju karti par programmatūras licenču noteikumiem.
 • Izveidot ideju karti par autortiesību jautājumiem.
 • Sagatavot prezentāciju par savas darba grupas tēmu (jābāzē uz izveidotajām ideju kartēm).

Darba uzdevumi 2.stundai:
 • uzmanīgi vērot citu darba grupu prezentācijas, vērtēt tās (10 ballu skalā);
 • prezentēt savas izveidotās ideju kartes;
 • prezentēt sagatavotos materiālus par savu tēmu;
 • sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem;
 • vērtēt savu veikumu (10 ballu skalā).

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika