7.kl. "Datu pārnešana teksta redaktorā."

svētdiena, 2010. gada 21. marts
Ikdienā dažādu uzdevumu veikšanai itin bieži nākas datus no izklājlapām pārnest teksta redaktorā - jāprot pārnest gan izklājlapas tabulas, gan izveidotās diagrammas.

Kā datus iespējams pārnest uz teksta redaktoru?

1. veids "Datu dublēšana":
 • sagatvot un noformēt datus izklājlapas tabulā;
 • atlasīt pārnesamos datus;
 • PLP => Copy (Kopēt);
 • pārvietot kursoru uz ielīmēšanas vietu teksta dokumentā;
 • PLP => Paste (Ielīmēt).
2.veids "Objektu ievietošana":
 • sagatavot datus izklājlapā;
 • saglabāt datus vēlamajā formātā (pārnesei uz teksta dokumentu var derēt sekojoši, bet jārēķinās, ka dati būs jānoformē):
 • --- Save As => Save As Type;
 • --- Text (Tab Delimited) - teksta datnē, atdalot ar Tab;
 • --- CSV (comma delimited) - CSV datne, dati atdalīti ar komatu;
 • --- Unicode Text - teksta datnē Unicode formātā;
 • --- Formated Text (Space delimited) - formatēta teksta datnē, datus atdalot ar atsatrpi; 
 • --- Web Page - web lapa;
 • --- PDF - Portable Document Format;
 • ievietot teksta datnē saglabātos datus ar komandām Insert => Object => Object => Create from File... (skat. attēlu);
 • vai Insert => Object un izvēlēties izklājlapu programmu, kurā datus sagatavot un pēc tam to aizverot, dati nonāk teksta apstrādes programmā;
 • vai atvērt teksta datnē saglabātos datus ar komandām Open un izvēlēties vajadzīgo datni.
3. Diagarmmu pārnešana (skat.attēlu):
 • dublējot;
 • ievietojot kā objektu Insert => Object => Micorosft Excel Chart vai OpenOffice.org Writer ar komandām Insert => Object => Chart.
  Uzdevumi:

  0 komentāri:

  Ierakstīt komentāru

  Statistika