11.kl. "Ietvaru (frame) lietošana."

trešdiena, 2010. gada 17. februāris
    Ietvari (rāmji - Frame) jeb citādi var teikt rāmji tīmekļa lappusēs tiek izmantoti jau diezgan ilgi, tomēr to loma pamazām mazinās, jo līdzīgu vizuālu efektu iespējams panākt arī ar citiem līdzekļiem - tabulām vai CSS lietojumu. Reizēm ietvaru lietošana ir visvienkāršākais risinājums tīmekļa lapas sadalīšanai atsevišķās zonās, tādēl iepazīties ar ietvaru lietošanu tomēr ir ieteicams. Jāpiebilst, ka HTML5 ietvaru lietošanu neatbalsta, nākotnē to jāņem vērā. Šobrīd ietvari (frame) ir iekļauti vidusskolas informātikas kursa programmā, tādēļ šeit dots neliels ieskats to pielietojumos.

Ietvaru pielietojuma piemērs (2 ietvari - izvēlnes un satura ietvari):

Ietvaru (frame) izmērus var norādīt pikseļos (piemērā - 100, 550) vai procentos - piem., 25%, 75%.
Attēlotā piemēra 2 ietvaru (frame) lietošanas gadījumā jāizveido 3 faili (visi projekta mapē):
 • index.html;
 • saites.html;
 • saturs.html.
Par ietvaru lietojumu var pētīt nākošos materiālus - ilustrācijā (saite uz oriģinālmateriālu, papildus var skatīt arī šeit vai arī šeit un vēl arī te):


Ieteikums - ietvaru definājuma failu (ar frameset tagiem) labāk būtu nosaukt par index.html, bet attēlā redzamā index.html vietā lietot menu.html! Pārlūkprogrammai vispirms jāatrod fails, kurā definēts dalījums ietvaros un tādēļ vēlams tieši šo failu nosaukt kā index.html, jo tas ietvaru gadījumā ir tīmekļa lapas sākumlapas fails. Shematiski precizētas failu atbilstības redzamas nākošajā attēlā:


Piemērs fotogalerijai ar ietvaru pielietojumu:


Ietvaru tagi (Frame Tags)
Ietvaru (Frame) definēšana 2 kolonām (platumi - pirmajam 150 px, otram atlikusī daļa) un ietvaru nosaukumiem "saites" un "saturs":


Piemērs izvēlnei ar adresāciju uz ietvaru ar nosaukumu "saturs":

   Šajā piemērā target=saturs norāda, ka saites norādītā tīmekļa lapa jātver ietvarā (Frame) ar nosaukumu "saturs" jeb otrajā ietvarā. Pirmais ir ietvars saišu sarakstam - ietvari šeit sadala lapu 2 kolonās.


  iFrame kods


  IFRAME pielietojuma piemērs:


  Materiāli informācijas ieguvei par ietvariem (rāmji - FRAME):
  ************

   0 komentāri:

   Ierakstīt komentāru

   Statistika