7.kl. "Algoritmu pamatstruktūras, blokshēmu elementi."

svētdiena, 2010. gada 17. janvāris
Materiāli darbam ar teoriju:
Uzdevumi:
 • Sastādīt lineāru algoritmu bagātību meklētājam (Skat.attēlu!), to pierakstot strukturētā formā!
 • Izveidoto algoritmu pārveidot blokshēmas formā!
 • Programmā ZR_Logo (ZR_Logo lejupielāde bet te komandu saraksta lejupielāde) sastādīt lineāru algoritmu bagātību meklētājam (Skat.attēlu pie "Bagātību meklētāja piedzīvojumi"!), pieņemot, ka 1 solis ir vients punkts, bet rakšanu imitēt ar nelielas spirāles uzzīmēšanu ceļa galapunktā! Algoritmu pārbaudīt darbībā! Rezultātu parādīt skolotājam!
 • Programmā ZR_Logo  izveidot algoritmu, kas darba laukuma stūros uzzīmē 4 dažādas figūras ar atšķirīgu krāsu un līniju biezumu!
 • Programmā ZR_Logo  izveidot algoritmu, kuru izpildot tiek uzzīmēts sniegpārsliņu raksts. Pieņemt, ka sniegpārsliņas pamatfigūrā ir 6 stari. Minimālais pamatfigūru skaits - 7 figūras (katra stara galā vēl viena sniegpārsliņas pamafigūra - skat.attēlu materiāla beigās)!
Uzmanību! Ja kāds skolēns pilda uzdevumus mājās, tad var rezultātu nokopēt ar taustiņu PrintScreen, ielīmēt to, piemēram, Paint, nogriezt liekās malas un saglabāt zibdiskā ("flešiņā') vai nosūtīt skolotājam uz e-pastu (Auces vsk. skolēni - uz informat.avsk@gmail.com).


Bagātību meklētāja piedzīvojumi

Reiz gadījās tā, ka kādam puisim izdevās atrast karti, kurā bija aprakstīts un iezīmēts, kā atrast vēl joprojām neatrastas un neapjaustas bagātības. Daudzi bija jau meklējuši, bet nekā. ("Aplauzās!"). Vai tiešām uzdevums ir tik neizpildāms?
Jūsu uzdevums uzrakstīt strukturētajā pierakstā tādu algoritmu, kurā būtu ievēroti kartē un tajā izdarītajās piezīmēs dotie norādījumi!

SniegpārsliņaKas jāzina ieskaitē?
 1. Kas ir algoritms, komanda un programma?
 2. Kādām jābūt algoritmu komandām?
 3. Kādas ir algoritmu pamatsruktūras (veidi)?
 4. Kādi ir populārākie agoritmu pieraksta veidi?
 5. Jāzina algoritmu piemēri.
 6. Jāzina dažas programmas, kuras paredzētas darbam ar algoritmiem.
 7. Jāprot izveidot un pierakstīt vienkāršus algoritmus strukturētā un blokshēmu formā.
 8. Jāspēj izpildīt vienkāršus lagoritmus.

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika