10.kl. "Diagrammu veidošana un modificēšana. Aprēķina tabulu modificēšana."

otrdiena, 2010. gada 12. janvāris
Šeit, protams, nav visi nepieciešamie materiāli un instrukcijas, tomēr tie ir izmantojami nepieciešamo prasmju apguvei un zināšanu papildināšanai. Jāpiebilst, ka xls datnes lietojamas darbojoties ar MS Excel, bet ods datnes pamatā lietojamas ar OpenOffice.org (Windows, Linux, BSD, ...) vai ar NeoOffice (Mac OS).

Izmantojamie materiāli:
 • Demonstrācijaun apraksts: diagrammu veidošana programmā Excel 2007 - saite;
 • videodemostrācijas par darbu ar izklājlapām - vietne apskatei;
 • LIIS Datorzinību pamati (DZP), MS Exel, diagrammu veidošana - vietne lasīšanai;
 • ECDL materiāli - vietne;
 • Venstpils 2.vsk. prezentacija - lejupielādēt prezentāciju;
 • tabulas un diagrammas Apple iWork Numbers - vietne.
MS Excel 2007 un 2010 versijās diagrammas veidošana ir ļoti vienkārša:
 • jāatlasa diagrammā attēlojamie dati, ieskaitot kolonu virsrakstu rindu;
 • jāaktivizē Insert rīkjosla;
 • jāizvēlas piemērotākais diagrammas veids (skat.attēlu) vai vecākās versijās jālieto diagrammu vednis (Chart Wizard);
 • diagrammas elementu noformējumu maina, attiecīgā elementa konteksta izvēlnē (PLP) izvēloties vajadzīgo komandu (parasti sākas ar vārdu Format) vai izpildot dubultklikšķi uz attiecīgā elementa (atveras dialoga logs darbam).
  Uzdevumi darbam ar diagrammām:
  • Lejuplādēt uzdevumu sagatavi Diagr_budzets_1saite uz xls vai saite uz ods!
  • Aktivizēt izklājlapu Diagrammas un izpildīt tajā dotos uzdevumus!
  • Pamainiet datu vērtības un pavērojiet, kas notiek diagrammā! Vai diagramma mainās?
  • Aktivizēt izklājlapu Diagrammas un izpildīt tajā dotos uzdevumus, kā arī attēlojiet datus piemērotā diagrammā!
  • Lejuplādēt uzdevumu sagatavi Apses_7L - saite uz xls vai saite uz ods!
  • Izklājlapā Daksas attēlojiet pirmo desmit rindu datus diagrammā kā Vm3 atkarībā no H izlidz! Diagrammai pievienojiet attiecīgu nosaukumu! Leģendu novietojiet zem diagrammas! Diagraammas pamatam izveidojiet biezāku (2pt) apmalīti!

  0 komentāri:

  Ierakstīt komentāru

  Statistika